Colofon

Interviews, tekst

Leene Communicatie, Gouda

Ontwerp en technische realisatie

Optima Forma bv, Voorburg

Redactie en adviezen

Medewerkers Zwangerschap en geboorte, ZonMw

Fotografie

Masja Stolk

Met dank aan alle regionale consortia en projectleiders die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit magazine. Op de website vind je de contactgegevens van de consortia.

Over het programma Zwangerschap en geboorte

In de periode 2012 – 2016 zijn 9 multidisciplinaire, regionale consortia gefinancierd. Hierdoor is een landelijk dekkende kennisinfrastructuur ontstaan waarin verschillende disciplines uit de geboortezorg met elkaar onderzoek hebben gedaan. In totaal zijn er 48 projecten uitgevoerd (Download het projectoverzicht). Dit heeft een impuls gegeven aan de samenwerking in de geboortezorg en op deze manier een bijdrage geleverd aan de gezondheid van moeder en kind. De kennis uit het programma wordt verspreid en op sommige plekken al benut in de praktijk, bijvoorbeeld via de kennisbank van het College Perinatale Zorg. De consortia zetten hun ervaring voort in het vervolg van dit programma: Zwangerschap en geboorte II.

Het programma is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten?

www.zonmw.nl/zg

ZonMw

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Top